Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy

im. I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
w ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK NR 1
w BYDGOSZCZY

Początek roku szkolnego

4 września 2017 r.

Pasowanie pierwszoklasistów

26 października 2017 r.

50 lat szkoły

17-18 listopada 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2018 r. oraz
1 stycznia 2018 r.

Ferie zimowe

12 – 25 lutego 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

Egzamin gimnazjalny

18 – 19 - 20 kwietnia 2018 r.

– oddelegowani nauczyciele

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

3 dni – rekolekcje

– zostaną podane w późniejszym terminie

30 kwietnia 2018 r.(poniedziałek)

2 maja 2018 r. (środa)

4 maja 2018 r. (piątek)

1 czerwca 2018 r. (piątek)

Dyżury świetlicy szkolnej

27,28,29 grudnia 2017 r.

3 dni rekolekcje

– zostaną podane w późniejszym terminie

29,30 marca 2018 r.

3 kwietnia 2018 r.

30 kwietnia 2018 r.(poniedziałek)

2 maja 2018 r. (środa)

4 maja 2018 r. (piątek)

1 czerwca 2018 r. (piątek)

Zakończenie roku szkolnego

22 czerwca 2018 r.

Wakacje

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

 

Terminy I semestr

Zebrania z rodzicami 0, I

6 września 2018 r.

Zebrania z rodzicami II-IV

13 września 2017 r.

Zebrania z rodzicami V - VII

14 września 2017 r.

Zebranie z Radą Rodziców

18 września 2017 r.

Drzwi otwarte kl. 0-III

8 listopada 2017 r.

Drzwi otwarte kl. IV-VI

9 listopada 2017 r.

Przewidywane oceny

5 stycznia 2018 r.

Informacja dla rodziców o proponowanych ocenach.

10 stycznia 2018 r.

Wystawianie ocen na I semestr

2 luty 2018 r.

Zestawiania klasyfikacyjne

6 luty 2018 r.

Rada Klasyfikacyjna za I semestr

7 luty 2018 r.

Zebrania z rodzicami kl. 0-IV

7 luty 2018 r.

Zebrania z rodzicami kl. V-VII

8 luty 2018 r.

 

 

Terminy II semestr

Drzwi otwarte kl. 0-III

11 kwietnia 2018 r.

Drzwi otwarte kl. IV-VII

12 kwietnia 2018 r.

Przewidywane oceny

11 maja 2018 r.

Zebrania z rodzicami kl. 0-IV

16 maja 2018 r.

Zebrania z rodzicami kl. V-VII

17 maja 2018 r.

Wystawianie ocen

8 czerwca 2018 r.

Zestawiania klasyfikacyjne

12 czerwca 2018 r.

Rada Klasyfikacyjna

13 czerwca 2018 r.

Rada Analityczna

 __ czerwiec 2018 r.