Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy

im. I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
w ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK NR 1
w BYDGOSZCZY

 

Początek roku szkolnego

 

Pasowanie pierwszoklasistów

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

Ferie zimowe

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

Egzamin gimnazjalny

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

 

Dyżury świetlicy szkolnej

 

Zakończenie roku szkolnego

 

Wakacje

 

 

 

 

 

 

 

Terminy I semestr

Zebrania z rodzicami 0, I-III

 

Zebrania z rodzicami IV-VI

 

Zebranie z Radą Rodziców

 

Drzwi otwarte kl. 0-III

 

Drzwi otwarte kl. IV-VI

 

Przewidywane oceny

 

Informacja dla rodziców o proponowanych ocenach.

 

Wystawianie ocen na I semestr

 

   

Rada Klasyfikacyjna za I semestr

 

Zebrania z rodzicami kl. 0-III

 

Zebrania z rodzicami kl. IV-VI

 

Drzwi Otwarte Szkoły

 

Terminy II semestr

Drzwi otwarte kl. 0-III

 

Drzwi otwarte kl. IV-VI

 

Przewidywane oceny

 

Zebrania z rodzicami kl. 0-III

 

Zebrania z rodzicami kl. IV-VI

 

Wystawianie ocen

 

   

Rada Klasyfikacyjna