Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy

im. I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki

Uczeń w szkole

Dlaczego ZSiP nr 1 w Bydgoszczy?

 

 • Szanujemy każdego człowieka, dbając o rozwój jednostki

 • Dbamy o budowanie wysokiej samooceny i poczucia własnej wartości, wzmacniamy pozytywny obraz własnej osoby
 • Zapewniamy wysoki poziom zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnego wyposażenia szkoły (m.in. tablice interaktywne, programy multimedialne)
 • Wyróżniamy się na tle innych szkół (zdobyliśmy europejski certyfikat "European Label", certyfikaty: "Szkoły z klasą", "Lego", "Cogito", "Ago", "Szkoły Myślenia", "Profilaktyk Roku", "Szkoła bez przemocy", medal "Pro Memoria", specjalne wyróżnienie w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną "Cała Polska czyta Dzieciom")
 • Uczniowie szkoły objęci się opieką pedagoga, logopedy, pielęgniarki i stomatologa
 • Współpracujemy z innymi placówkami (m.in. ze szkołami europejskimi w ramach programu Comenius - Uczenie się przez całe życie, z Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy, z Bydgoskim Ośrodkiem Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA)
 • Zapewniamy opiekę dzieciom, których rodzice pracują (przestronna świetlica czynna w godz. 6.45-17.00, z wyjątkiem dzieci z zerówki)
 • Oferujemy tanie i smaczne obiady w szkolnej stołówce oraz darmowe mleko, owoce i warzywa
 • W interesujący sposób organizujemy uczniom czas wolny (m.in. bogata oferta Młodzieżowego Domu Kultury nr 3 oraz pozalekcyjne zajęcia dydaktyczne i sportowe)
 • Na zajęciach w świetlicach socjoterapeutycznych dla dzieci młodszych i starszych oraz środowiskowej, uczniowie otrzymują pomoc i wsparcie
 • Dwie placówki w jednym budynku to komfort, zarówno dla dzieci, jak i rodziców!!!!