Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy

im. I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki

Konkursy

Let’s watch and listen!

czyli jesteśmy mistrzami w rozumieniu anglojęzycznych bajek!

wyniki konkursu


REGULAMIN KONKURSU NA TEKST PIOSENKI O NASZEJ SZKOLE

Z okazji zbliżającego się pięćdziesięciolecia SP 62 nauczyciele ZSiP nr 1 serdecznie zapraszają do udziału w konkursie na tekst piosenki o szkole do jednej z trzech melodii.

             CELE:

 • zachęcenie uczniów do kształcenia umiejętności pisania
 • kształcenie umiejętności językowych uczniów
 • promowanie młodych talentów
 • wspieranie dziecięcej twórczości, wyłonienie utalentowanych dzieci oraz zachęcenie ich do pracy twórczej

 

I. Konkurs ma zasięg szkolny. Jego uczestnikami mogą być wszyscy chętni uczniowie, którzy    

   samodzielnie zredagują tekst piosenki.

II. Każde zgłoszenie powinno dotyczyć podanej melodii (propozycje poniżej). Uczestnik może  

    zgłosić dowolną liczbę tekstów.

III. Konkurs rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach:

a) uczniowie klas I-III

b) uczniowie klas  IV-VI

IV. Tekst trzeba dopasować do melodii jednej z trzech piosenek:

                        - „Nie bój się chcieć” P. Przybysz
                            - „Pół kroku stąd” N. Nykiel
                                - „Niezła sztuczka” A. Czereg

V. Forma piosenki: dowolna, zgodna z artystycznym wyborem ucznia.

VI. Pod uwagę brane będą tylko teksty opowiadające o szkole.  

VII. Prace powinny być podpisane wyraźnie drukowanym pismem: imię i nazwisko

       autora, wiek , klasa.

VIII. Kryteria oceny:

 • zgodność tekstu piosenki z tematyką konkursu;
 • samodzielność pracy – forma i treść dopasowane do wieku ucznia;
 • oryginalność;
 • walory artystyczne utworu.

 

IX. Konkurs trwa do 28 kwietnia 2017 roku. Prace należy składać u p. A. Jaracz, p. D. Jaśniak

lub u wychowawców.

X. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2017 r.

XI. Organizator nie zwraca tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość

opublikowania go na szkolnej stronie internetowej i prezentacji publicznej.

XII. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

XIII. Prace nieczytelne, nieestetyczne, z błędami ortograficznymi, zostaną wyłączone

spod oceny jury. Do konkursu można zgłaszać tylko teksty piosenek oryginalne, nigdzie

niepublikowane i nienagradzane.

 Jury ma prawo zdyskwalifikować tekst, w przypadku, gdy nie będzie spełniać wymogów regulaminu oraz kryteriów ustalonych przez organizatora.
XIV. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Komitet Organizacyjny.
W skład Komitetu Organizacyjnego Konkursu wchodzą Aleksandra Jaracz i Dorota Jaśniak.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 

 

III Ogólnopolski Konkurs Tańca Współczesnego BYDGOSZCZ TAŃCZY 2017Serdecznie zapraszamy miłośników tańca współczesnego na

III Ogólnopolski Konkurs Tańca Współczesnego BYDGOSZCZ TAŃCZY 2017 3 czerwca 2017r.

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania.


 

Międzyszkolny Turniej Speedcubingu czyli Rozgrywki Układania Kostki Rubika

regulamin

zgoda

karta zgłoszenia

15.03.2017

Uwaga! Już zaczynamy bliskie spotkania z matematyką. Podejmij wyzwanie i przyłącz się do nas.

 • Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” rozpocznie nasze zmagania już 16 marca,
 • Do 31 marca przygotuj prezentację multimedialną na temat „Sławny matematyk” (minimum 10 slajdów),
 • Do 15 kwietnia czekamy na prace plastyczne wykonane dowolną techniką, na temat „ Świat w liczbach”,
 • Możesz wziąć udział w turnieju układania Kostki Rubika na czas, zapisy prowadzi p. M. Arczyński,
 • Do 30 kwietnia czekamy na Twój wiersz matematyczny,
 • Do 15 maja przygotuj portret sławnego matematyka techniką collage’u (z tego, co masz pod ręką),
 • Rozwiązuj zadania, które znajdziesz na szkolnych korytarzach podczas naszej zabawy.

Możesz wykonać wszystkie zadania lub wybrać tylko jedno albo kilka z nich.

Najciekawsze prace i najbardziej zaangażowani uczniowie zostaną nagrodzeni.

Finał zabawy 2 czerwca 2017r.

Zapraszamy, niech ogarnie Cię „MATMY SZAŁ” !!!

14.03.2017