Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy

im. I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki

Konkurs Historyczny

Wojewódzki  Konkurs Historyczny „Dzieje Polski” adresowany jest do uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Co roku uczestniczy w nim ponad 300 uczniów z ponad 20 szkół. W roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się jego dziesiąta - jubileuszowa edycja.

    Konkurs posiada trzy niezależne od siebie formy: 1) konkursu wiedzy historycznej – test,   2)konkursu plastycznego, 3) konkursu pieśni ojczystej. Uczniowie mogą brać udział w jednej formie, dwóch lub nawet trzech.  Konkurs odbywa się w cyklu trzyletnim: co trzy lata ponawiany jest temat obejmujący konkretny okres z dziejów Polski. W pierwszym roku konkurs dotyczył czasów dynastii Piastów, w następnym roku panowania Jagiellonów, a w kolejnym okres I Rzeczypospolitej. Dzieci, które co roku przystępowały do konkursu przeszły w ciągu trzech lat historyczną drogę od początków państwa polskiego do  Polski za panowania  Jana III Sobieskiego.

      W tegorocznej edycji znajdą się treści związane z 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości. Łączymy okres powstania państwa polskiego, Polski Piastów, z czasem odzyskania niepodległości tworząc „most dziejowy” (powstanie państwa polskiego z jego odrodzeniem po latach niewoli). Stąd tegoroczny temat konkursu: ”Polska Wielka, Polska Niepodległa”. Z tematem niepodległości zmierzą się dzieci uczestniczące w formie konkursu „Pieśń ojczysta”, konkurs wiedzy historycznej (test) będzie dotyczył okresu powstania i formowania się państwa polskiego za czasów panowania Piastów, natomiast konkurs plastyczny będzie obejmował wydarzenia z obu okresów dziejowych Polski.

REGULAMIN 2018

Załączniki 2018

Aneks regulaminu 2018