Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy

im. I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki

Prawa i obowiązki

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 

Każdy uczeń powinien znać swoje prawa i obowiązki. Pamiętajcie o tym, a w razie jakichkolwiek wątpliwości możecie poprosić o pomoc w wyjaśnieniu ich.

PRAWA UCZNIA OBOWIĄZKI UCZNIA
Masz prawo znać swoje prawa. Twoim obowiązek jest znajomość i przestrzeganie zasad obowiązujących na terenie szkoły.
Masz prawo poznać program nauczania przedmiotu, na który uczęszczasz. Twoim obowiązkiem jest dbanie o dobrą atmosferę w klasie i w szkole.
Masz prawo poznać sposób oceniania obowiązujący w szkole oraz domagać się oceniania zgodnie z jego założeniami. Twoim obowiązkiem jest systematyczne uczenia się oraz praca nad własnym rozwojem.
Masz prawo do opieki wychowawczej i zapewnienia bezpieczeństwa. Twoim obowiązkiem jest aktywnie uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły.
Masz prawo do higienicznych warunków nauki. Twoim obowiązkiem jest godne reprezentowanie szkoły.
Masz prawo do życzliwego podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania. Twoim obowiązkiem jest odnoszenie się z szacunkiem do uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
Masz prawo do swobody w wyrażaniu własnych poglądów, myśli i przekonań.  Twoim obowiązkiem jest ochrona życia i zdrowia swojego oraz innych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
Masz prawo do rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz poza szkołą. Twoim obowiązkiem jest przestrzeganie zasad higieny.
Masz prawo do powiadamiania Cię o terminach pisanych sprawdzianów. Twoim obowiązkiem jest dbanie o mienie swoje, szkoły oraz innych uczniów
Masz prawo do odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii.  Twoim obowiązkiem jest  staranie się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania.
Masz prawo do uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce.  
Masz prawo do korzystania z opieki zdrowotnej oraz poradnictwa i terapii pedagogicznej i psychologicznej.  
Masz prawo do uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły.  

Prawa ucznia przedstawia także rymowany wiersz, który powstał na podstawie Konwencji Praw Dziecka ("Swierszczyk", nr 3/2005). Dokument ten (przedstawiający prawa dziecka) obowiązuje niemal we wszystkich krajach.

 Mały człowieku! To nie zabawa – masz prawo wiedzieć, jakie masz prawa.
Na samym wstępie – uwierz z ochotą,  że jesteś młodą ludzką istotą.
Twój kolor skóry, płeć i wierzenia – to dla nikogo nie ma znaczenia.
Mama i tata, w każdej potrzebie, oboje muszą wciąż dbać o Ciebie.
Masz prawo wzrastać w górę, by w końcu  tak jak roślina  wspiąć się ku  słońcu.
Gdy już nie mieszkasz z tatą lub z mamą, możesz oboje kochać tak samo.
Nikt nie ma prawa, starszy czy młody, czytać Twych listów bez Twojej zgody.
Nikt nie ma prawa bić cię, wyzywać, szturchać, obrażać lub ci ubliżać.
Kiedy medycznej szukasz opieki, masz prawo dostać pomoc i leki.
Musisz mieć także czas na zabawę, bo odpoczynek jest twoim prawem.
Jeśli zaznajesz krzywdy, przemocy, możesz natychmiast szukać pomocy.
Możesz się uczyć i bez wytchnienia rozwijać talent i uzdolnienia.
By nikt tych praw się łamać nie ważył, Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży. 

 

Jeśli ktoś nie przestrzega Twoich praw, zawsze możesz porozmawiać o tym z pedagogiem szkolnych lub zadzwonić pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12Na ten numer dodzwonisz się bezpłatnieOd poniedziałku do piątku od godziny 8.15 do 20.00 dyżurują specjaliści, czekający właśnie na Twój telefon. Pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą również dzwonić osoby dorosłe, by zgłosić problemy dzieci.