Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy

im. I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki

Samorząd klas IV-VI

Opiekunami Samorządu Szkolnego klas IV - VI są Panie: Alina Lorek, Katarzyna Grabowska.

  

CELE  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 

Reprezentowanie ogółu uczniów,

Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw,

Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów,

Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli i zdyscyplinowania uczniów.

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Daria Modlińska kl. IV a

Marta Szałkowska kl. IV a

Amelia Klimkowska kl. IV b

Oliwia Fojutowska kl. IV b

Martyna Psuty kl. IV c

Filip Waliszewski kl. IV c

Natalia Jaskuła kl. V a

Kinga Ramus kl. V a

Karolina Jankowiak kl. V a

 Wiktoria Piwowarska kl. V b

 Mateusz Zieliński kl. V b

Julia Trafny kl. V c

Szymon Kulczyński kl. V c

Julia Krupińska kl. VI a

Franciszek Lewandowski kl. VI a

Piotr Przymus kl. VI b

Jakub Zgłobicki kl. VI b

Kamil Cieślak kl. VI c

Michał Grzona kl.VI c