Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy

im. I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki

Comenius Socrates

Program Unii Europejskiej SOCRATES został utworzony w 1996 roku. Od marca 1998 może uczestniczyć w nim także Polska. Celem programu jest promowanie europejskiego wymiaru kształcenia na wszystkich poziomach (od przedszkola po uniwersytet) oraz koncepcji uczenia się przez całe życie w aspekcie kreowania europejskiej tożsamości i poczucia jedności wśród mieszkańców zjednoczonej Europy. Program SOCRATES obejmuje kilka podprogramów, wśród których jest COMENIUS, zajmujący się projektami dla szkół podstawowych i średnich. 

Nasza szkoła z radością dołączyła do Programu Comenius Socrates. Dzięki temu możemy rozwijać wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzę o różnorodności kultur i języków europejskich oraz pracować nad zrozumieniem jej wartości. Działanie z t ym związane powodują, że pomagamy młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Program Comenius Socrates sprawił, że nauczyciele i uczniowie naszej szkoły mogli spędzić fantastycznie czas, wzbogacając swoje życia nowe, niezwykłe doświadczenia.

 

Rok szkolny 2011/2012

 Delegacja z Polski w Kłajpedzie (Litwa)

 Podczas spotkania z uczniami

Rodzina Comeniusa: Bułgaria, Cypr, Litwa, Niemcy, Włochy, Francja, Rumunia i Polska

Spotkanie z Dyrekcją szkoły

On-line ze szkołą partnerską w Niemczech

Wiktoria opowiada o tradycji andrzejkowej

Telekonferencją z uczniami z Bułgarii

Prezentujemy poloneza

 Kujawiaczek

On-line ze szkołą we Włoszech

Powitanie przez Włochów

 On-line z Litwinami

Klasa 3 c

On-line z Cyprem

Prezentujemy zwyczaje świąteczne

 Spotkanie nauczycieli w szkole partnerskiej w Civitanova Marche we Włoszech

Prezentujemy tradycyjne gry i zabawy

Siódme, ostatnie spotkanie projektowe nauczycieli i uczniów w szkole partnerskiej w Niemczech

 

 

Rok szkolny 2010/2011

Uczniowie klasy 6 a przedstawiają założenia programu Comenius Socrates

Wizyta robocza nauczycieli w szkole roboczej na Cyprze

Wizyta robocza nauczycieli w szkole roboczej na Cyprze

Realizacja tematu "Narodowi malarze i pisarze"

Realizacja tematu "Narodowi malarze i pisarze"

Jan Brzechwa w roli głównej

Tradycyjne potrawy i zwyczaje świąteczne

 

Kontakt on-line ze szkołą w Rumunii

Realizacja tematu "Legendy"

Realizacja tematu "Dni i Swięta Narodowe"

 

Wizyta nauczycieli w szkole partnerskiej we Francji

Kontakt on-line uczniów z partnerami z Bułgarii

Uczniowie klasy 1 c podczas rozmowy z dziećmi z Francji

Wycieczka do muzeum - "Sladami Leona Wyczółkowskiego"

Powitanie gości z Cypru, Rumunii, Francji, Turcji, Litwy, Niemiec i Włoch

Powitanie gości z Cypru, Rumunii, Francji, Turcji, Litwy, Niemiec i Włoch

 Naszych gości oprowadza po Bydgoszczy Julka z 6 c

Wizyta w bydgoskim Ratuszu

Comenius Day

Tworzenie pracy pt. "Kolorowa Europa"

Goście z Cypru zatańczyli dla nas swój narodowy taniec

Zwiedzanie Urzędu Wojewódzkiego