Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy

im. I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki

Grono pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE MIEJSKIEGO DOMU KULTURY NR 3 W BYDGOSZCZY

 

 

Wicedyrektor

 mgr Alicja Piątek-Smolińska

 

Język angielski

mgr Natalia Kamińska

 

Język niemiecki

mgr Barbara Juraszewska

 

Język hiszpański, gitara

mgr Jerzy Łoziński

 

Zajęcia dla najmłodszych

 .......

 

Zajęcia muzyczne i artystyczne

mgr Paweł Cywiński

mgr Aleksandra Podżerek

mgr Dorota Rezmer

mgr Magdalena Budzińska

mgr Aleksandra Jaracz

 

Gimnastyka korekcyjna

mgr Agnieszka Garstecka

 

Zajęcia informatyczne

 

mgr Elżbieta Jankowska

 mgr Michał Czajkowski

 

Zajęcia szachowe

 mgr Andrzej Karpiński

 

Zajęcia plastyczno-techniczne

  mgr Izabela Przymus