Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy

im. I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki

Historia

HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

 

Placówka, mieszcząca się przy ulicy Stawowej 53, funkcjonuje od września 1967 r. W pierwszych miesiącach tylko najmłodsze dzieci odbywały tu zajęcia, ponieważ budynek nie był jeszcze wykończony. Starsze klasy uczyły się w sąsiednich szkołach, które gościnnie udostępniały im pomieszczenia do nauki. Nauczyciele, zatrudnieni w SP62 przemieszczali się do budynków SP13 i SP60, aby tam pracować ze swoimi uczniami. Takie warunki pracy nie były łatwe, lecz perspektywa nauki w nowym gmachu była już bardzo bliska.

Uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 62 nastąpiło dnia 6 listopada 1967 r. Pierwsza kronika głosi, że fakt ten miał miejsce na dwa miesiące przed terminem, w 50. rocznicę rewolucji październikowej – wówczas najważniejszego święta państwowego. Nowej placówce nadano imię 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.

Na tej doniosłej uroczystości gośćmi byli przedstawiciele władz miejskich i oświatowych, działacze partyjni, żołnierze Dywizji Kościuszkowskiej, oficerowie LWP, nauczyciele i rodzice uczniów. Młodzież zaprezentowała montaż słowno–muzyczny. Delegacja złożyła kwiaty na grobach żołnierskich. Pierwszy kierownik szkoły - Pan Józef Kwiatkowski, podziękował za trud budowniczym i władzom miejskim. Potem już tylko uroczyście przecięto wstęgę i piękny gmach otworzył swoje podwoje dla 1150 uczniów. Tutaj czekały na nich 24 izby lekcyjne i 5 nowoczesnych klasopracowni.

W następnych latach liczebność uczniów stale rosła, nawet do 1500. Związane to było z rozbudową Błonia. W niedługim czasie SP62 stała się największą pod względem ilości dzieci szkołą w Bydgoszczy. Nauka odbywała się na trzy zmiany, a klasy liczyły po 40 wychowanków. W końcu lat 70 w szkole uczyło się już tylko 900, a w połowie lat 80 - 740 uczniów.

Godnym podkreślenia jest duże zaangażowanie w życie szkoły organizacji kombatanckiej. To właśnie z okazji 25 lecia LWP w październiku 1968 r. Bydgoski Zarząd ZBoWiD ufundował przy wejściu do szkoły tablicę pamiątkową poświęconą Patronowi, czyli 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.

Parę miesięcy później, w dniu 24.01.1970 r. w 25. rocznicę wyzwolenia miasta Bydgoszczy, SP62 przeżyła kolejną ważną uroczystość: wręczenie sztandaru. Od tego momentu szkoła może poszczycić się uroczystym ceremoniałem, towarzyszącym ważnym uroczystościom. Tradycją jest także odśpiewanie hymnu państwowego. Imię szkoły zobowiązywało jednak do kultywowania tradycji kościuszkowskiej. Zaistniała zatem potrzeba prezentacji hymnu żołnierskiego. Początkowo zrodził się pomysł śpiewania pieśni pt. „Szumi dokoła las”, potem grupa kombatantów 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki zaproponowała słowa „Marsz 1 Dywizjo”, utworu, który towarzyszył uczestnikom szlaku bojowego znad Oki po Berlin. W końcu lat 60. dwie najstarsze grupy wiekowe przyjęły za własny Hymn 1 Dywizji. W połowie lat 70. zmieniono melodię na bardziej marszową, śpiewaną po dziś dzień.

 

HYMN 1 DYWIZJI PIECHOTY IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
(HYMN SZKOŁY)

Nad nami płynie orzeł biały,
biało - czerwony sztandar nasz.
Na pole walki, pole chwały
nasza Dywizjo, naprzód marsz!

My - 1 Dywizja, Wolność i Ojczyzna!
Baczność ! Komendo dzwoń !
Pobudka gra. Na ramię broń!

 

A i Pacholęta miały swoją uroczystą pieśń, skoczną melodią i prostotą tekstu, dostosowaną do wieku najmłodszych członków społeczności szkolnej.

HYMN GRUPY WIEKOWEJ PACHOLĄT

A naszą piękną szkołę
oświetla słońca blask.
I tyle tu przestrzeni,
i tylu jest tu nas.

Biegniemy tu co rano
w słotny i jasny dzień,
bo szkołę swą kochamy.
Jesteśmy dumni z niej.

 
Duże znaczenie w krzewieniu tradycji szkolnej i państwowej ma Izba Pamięci Narodowej, która została uroczyście otwarta 16.10.1971r. Mieściła się ona na drugim piętrze w sali nr 36 na końcu korytarza. Tworzyła ją nauczycielka historii p. Aleksandra Kolanowska. Dziś Izba Pamięci znajduje się w obszernej sali nr 34. Po chwilę obecną ma ona swój wyjątkowy wystrój. Na głównej ścianie przedstawiono szlak bojowy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Z boku Izbę zdobią duże plansze ze. W gablotach za szkłem można zaznajomić się z bogatymi zbiorami szkoły, są to zdjęcia, plakatami i pamiątkami, odwołującymi się do historii kraju zdjęciami, plakatami i pamiątki, odwołującymi się do historii kraju.

Od momentu powstania Izby Pamięci jeszcze ściślej zawiązały się kontakty z byłymi żołnierzami, którzy systematycznie wzbogacali historyczne zbiory szkoły. Sala Tradycji pełniła funkcję klasopracowni historii i wychowania obywatelskiego. Podczas doniosłych uroczystości stawała się salą wykładową czy miejscem ekspozycji, wręcz muzealnych, zbiorów. Warto nadmienić, że w 1983r. sala zajęła II m. w konkursie Izb Pamięci.
 

W 1972 roku szkoła przyjęła podział społeczności uczniowskiej na n trzy grupy (wg systemu wychowawczego doc. Heliodora Muszyńskiego):

  • Pacholęta - kl. I - III 
  • Sztubacy - kl. IV - V
  • Żacy - kl. VI - VIII  

Każda z tych grup wiekowych wyróżniała się innym symbolem, zdobiącym uroczysty strój ucznia. Pierwszaki otrzymywały olbrzymią kokardę, czwartoklasiści - tasiemkę, którą wiązali na szyi, a najstarsi - prawdziwy krawat. Każda klasa wyróżniała się innym kolorem owych symboli. W związku z tym podziałem uczniowskiej braci do dziś corocznie odbywają się uroczyste apele, związane z przyjęciem klas do grup wiekowych Pacholąt, Sztubaków. Najstarsza grupa przestała istnieć wraz z likwidacją ośmioklasowej szkoły podstawowej.

Wielkim świętem w SP62 okazał się apel z 19.10 1990r., gdzie świadkami ślubowania maluchów byli goście z Holandii, którzy finansowo wspierali szkołę w trudnych dla niej czasach. Miłą pamiątką pozostawioną po tym dniu są odciski uczniowskich paluszków, pozostawione na papierze. Był to czas, kiedy szkoła nabierała doświadczenia w nawiązywaniu współpracy zagranicznej, kontynuowanej od 1998 roku w ramach europejskiego projektu edukacyjnego Sokrates Comenius. W czasie tych wieloletnich kontaktów nasi uczniowie i nauczycieli mieli możliwość nawiązania przyjemni i wymiany doświadczeń ze szkołami partnerskimi z Niemiec, Włoch, Anglii, Austrii, Rumunii.

Rok 1998 zapoczątkował liczne zmiany w polskim szkolnictwie. W wyniku reformy oświaty w budynku szkoły zostało utworzone Gimnazjum nr 35. Wówczas uczyło się tu około 1000 uczniów, a pracowało około 70 nauczycieli. Dziś, obie szkoły mieszczą się już w innych budynkach. Jednocześnie w tym okresie kończyła szkołę dawnym systemem edukacyjnym młodzież klas ósmych, dla których dnia 21.06.2000 roku po raz ostatni rozbrzmiał szkolny dzwonek.

 

KALENDARIUM SZKOŁY
06.11.1967 uroczyste otwarcie szkoły i nadanie jej imienia 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki

24.01.1970

wręczenie sztandaru Szczepowi ZHP i nadanie mu imienia 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki
16.10.1971 uroczyste otwarcie szkolnej Izby Pamięci Narodowej
01.09.1980 zmiana rejonu szkoły, przyjęcie uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 60
01.09.1986 zmiana rejonu szkoły, przyjęcie uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 29
15.10.1998 przystąpienie do międzynarodowego projektu Sokrates Comenius
01.09.1990 otwarcie Gimnazjum nr 35 w budynku SP62
21.01.2000 uroczyste otwarcie sal: komputerowej (jedna z pierwszych w mieście) i ogólnorozwojowej (jedyna taka pracownia w regionie)
21.06.2000 ostatni dzwonek dla ostatnich VIII klas
26.06.2001 uroczyste pożegnanie uczniów i nauczycieli z gimnazjum
01.09.2001 przeniesienie Gimnazjum 35 do budynku Zespołu Szkół Elektrycznych
26.09.2002 otrzymanie Europejskiego Certyfikatu Nauki Języka Angielskiego (European Labe 2002) dla nowatorskich inicjatyw  (jako jedyna szkoła podstawowa w Polsce)
10.10.2002 otrzymanie certyfikatu „Szkoła z klasą”, akcji pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego