Zespół Szkół i Placówek nr 1 w Bydgoszczy

im. I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki

Pedagog szkolny

 

Działania pedagoga szkolnego znajdują swoje odzwierciedlenie w wielu obszarach. Wśród nich można wyróżnić:

Udzielanie pomocy uczniom z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi:

 • realizacja Programu Edukacyjno-Terapeutycznego „ORTOGRAFFITI z Bratkiem” ,
 • zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym,
 • cykliczne i systematyczne wsparcie wychowawcze uczniów;
 • wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych i profilaktycznych wśród nauczycieli i rodziców:
 • opracowanie Programu profilaktycznego szkoły,
 • opracowanie Programu wychowawczego szkoły,
 • opracowanie dokumentacji dotyczącej pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, organizacja pomocy,
 • udział w zebraniu z rodzicami,
 • wizyty domowe,
 • zorganizowanie zajęć - „Przemiany i problemy wieku dojrzewania”,
 • podejmowanie działań w sytuacjach trudnych wychowawczo
 • zorganizowanie przedstawienia profilaktycznego pt. ,„My dzieci z dworca ZOO”- z zakresu profilaktyki uzależnień ,
 • zorganizowanie spektaklu profilaktyczno - edukacyjnego pt. „Małe co nieco tygryska”– bajeczka promująca zdrowy styl życia (odżywianie, higiena, ćwiczenia),
 • prowadzenie rozmów wychowawczych i dyscyplinujących z uczniami w celu korygowania i eliminowania negatywnych postaw i zachowań,
 • prowadzenie indywidualnych rozmów z rodzicami i udzielanie wskazówek ułatwiających rozwiązywanie trudności wychowawczych w rodzinach i w życiu szkolnym ich dzieci,
 • udział w akcji „Dziewczynka z zapałkami”,
 • opracowanie scenariusza i współorganizacja imprezy edukacyjno-sportowej „Odżywiamy się zdrowo i bawimy się na sportowo”,
 • współpraca z Fundacją „Oddech Nadziei”,
 • organizacja zajęć „Wizyta klauna Mietka”- realizacja tematyki antynikotynowej,
 • organizacja zajęć „Akademia Bezpieczeństwa – bezpieczna droga do szkoły”,
 • prowadzenie zajęć w świetlicy profilaktyczno-środowiskowej BORPA,
 • systematyczny udział w spotkaniach w BORPA.

Działania na rzecz zorganizowania pomocy materialnej:

 • przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej i wypłaty:
 • pomoc w ramach „Wyprawki szkolnej” i "Stypendium socjalnego" 
 • pozyskanie materiałów papierniczych i wyposażenia tornistra ucznia,
 • organizacja pomocy w postaci bezpłatnych obiadów:

Współpraca z instytucjami:

 • Policja, 
 • Straż Miejska,
 • Sąd Rejonowy, VI Wydział Rodzinny i Nieletnich,
 • Kurator Sądowy,
 • ROPS,
 • BORPA,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1,
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego,
 • Rada Osiedla Błonie.

Organizacja i współorganizacja projektów, akcji itp.:

 • Szlachetna Paczka - ogólnopolski projekt pomocy rodzinom żyjącym w niezawinionej biedzie. Co roku angażuje w pomoc setki tysięcy ludzi: wolontariuszy, darczyńców, a także osoby wspierające projekt finansowo.

Współorganizacja Studniówki Szlachetnej Paczki (impreza skierowana do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego) na bydgoskim Starym Rynku

 

Współorganizacja Studniówki Szlachetnej Paczki (impreza skierowana do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego) na bydgoskim Starym Rynku